1. Scurtă prezentare a A.D.I.I.D.M. TULCEA

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară a Infrastructurii de Deşeuri Menajere Tulcea a fost înfiinţată în anul 2013, de către cele 52 de Unităţi Administrativ Teritoriale din judeţ, având ca scop implementarea proiectului de interes public „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor” în judeţul Tulcea. Principala atribuţie o reprezintă monitorizarea activităţii de colectare, transport, sortare, tratare şi depozitare a deşeurilor municipale din Judeţul Tulcea.

Astăzi, Asociaţia mai are doar 51 de membrii, o comună neacordând mandatul pentru efectuarea licitaţiilor în vederea desemnării operatorilor.

  1. Infrastructura actuală a proiectului, scurtă descriere a operatorilor

Judeţul Tulcea este atipic faţă de celelalte. Să nu uităm faptul că 1/3 din teritoriul acestuia este reprezentată de rezervaţia biosferei Deltei Dunării, rezervaţie în care avem şi 8 UAT-uri membre, care au ca singura conectivitate cu restul teritoriului, Dunărea, doar transportul fluvial.

Mai mult, am avut de integrat în sistemul de operare, pe lângă infrastructura realizată prin proiectul de care aminteam mai sus, o infrastructură existentă. Mă refer aici la 5 staţii de sortare/transfer, 4 dintre ele în interiorul Deltei Dunării, realizate prin fondul de mediu în anul 2011 şi una în zona Măcin, finanţată prin fonduri PHARE.

O altă problemă majoră a fost reprezentată de faptul că Municipiul Tulcea, având un contract valabil până în anul 2024 cu un depozit conform aflat pe teritoriul său administrativ, a intrat în proiectul nostru doar cu partea de deşeuri ce necesitau trecerea prin staţia de tratare mecano-biologică.

În această situaţie, luând în considerare şi suprafaţa mare a judeţului cât şi numărul mic al populaţiei, provocarea a fost imensă pentru încadrarea taxei în gradul de suportabilitate.

Operatorii care folosesc facilităţile din proiect sunt:

– S.C. IRIDEX GRUP SALUBRIZARE S.R.L pentru staţia de tratare mecano-biologică şi depozitul conform de la Mihai Bravu

– S.C. JT GRUP S.R.L. pentru facilităţi de sortare şi dotări pentru colectare şi transport.

 

  1. Proiecte de viitor

Am studiat împreună cu operatorii principalele necesităţi de investiţii astfel încât să putem creşte atât calitatea serviciilor, cât şi să putem asigura îndeplinirea indicatorilor contractuali. În continuare vom prezenta câteva din proiectele necesare dezvoltării infrastructurii “SMID”:

– modernizarea staţiilor de sortare-transfer din Delta Dunării şi Măcin;

– linie de sortare în cadrul staţiei TMB pentru atingerea indicatorului de performanţă de 3% din cantitatea de deşeu municipal introdusă în staţie;

– concasor pentru procesarea deşeurilor din construcţii;

– 60.000 de pubele pentru colectarea deşeurilor reciclabile;

– 60.000 de pubele pentru colectarea deşeurilor biodegradabile;

– 22.000 de compostoare individuale de 280 l în completarea celor existente pentru a putea beneficia toate gospodăriile din judeţul Tulcea de serviciul de compostare individuală.